رزرو سند (101061): درس و كنكور كامپايلر ارشد - وحيد دافع - مقسمي