جهت جستجوي كتاب مورد نظر به ترتيب زير عمل كنيد:

1- به زبانه جستجوي اسناد وارد شده و در آن جا بخشي از مشخصات كتاب شامل نام، موضوع، نويسنده و ... را در قسمت "عبارت جستجو" وارد نماييد و برروي جستجو كليك كنيد.
2- شما مي‌توانيد در همين زبانه با انتخاب يكي از بخش‌هاي پيشنهادي قسمت "جستجو بر اساس" و تكميل قسمت "عبارت جستجو" بر اساس بخش انتخاب شده، جستجوي خود را اختصاصي و محدود كنيد.
3- شما مي‌توانيد با انتخاب زبانه فهرست اسناد، در بالاي صفحه اصلي، فهرست كليه كتاب‌هاي موجود در كتابخانه را مشاهده كنيد.
4- در پايان جهت سهولت و سرعت در امانت كتاب، حتما شماره ثبت كتاب كه در اولين ستون مشخصات كتاب‌هاي جستجو شده، درج شده است را يادداشت نماييد تا در زمان امانت كتاب در دانشگاه از آن استفاده كنيد.