رزرو سند (100793): حل تشريحي مسائل حسابداري ميانه 2 - حبيب امير بيگي