شماره‌ی ثبت101490
نام سندطراحي ديجيتال
مؤلفموريس مانو
مترجمدكتر قدرت سپيد نام
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-خ00
قیـمت