شماره‌ی ثبت101482
نام سندتجزيه و تحليل سيستمها كنكور ارشد مدرسان ن.2
مؤلفسجاديان - حسيني
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت