شماره‌ی ثبت101463
نام سندكنكور ارشد طرح ريزي واحدهاي صنعتي مدرسان
مؤلفمهدي بهروزي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0
قیـمت