شماره‌ی ثبت101454
نام سنداخلاق اسلامي ن.1
مؤلفديلمي - آذر بايجاني
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر
قیـمت