شماره‌ی ثبت101449
نام سندكنكور ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي ج 1 و 2 ن.2
مؤلفسبزي كاشاني- طاهرزاده- رحمانيا
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتق0
قیـمت