شماره‌ی ثبت101435
نام سندكاربرد ميكرو كنترلر avr
مؤلفعبدالرحمن حيدري
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت