شماره‌ی ثبت101425
نام سندكنكور نظريه زبانها و ماشينها ارشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفسمواتي- شمس زهرايي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت