شماره‌ی ثبت101424
نام سندكنكور ساختمان داده ارشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفحسن خاني
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت