شماره‌ی ثبت101415
نام سنداصول ميكرو كامپيوترها به زبان برنامه نويسي ن.2
مؤلفعليرضا رضايي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتز0 تازه
قیـمت