شماره‌ی ثبت101413
نام سندكنكور كنترل موجودي ارشد صنايع سپاهان ن.2
مؤلفزهره خوبان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 تازه
قیـمت