شماره‌ی ثبت101409
نام سندآموزش مهارت هيدروليك و پنيو ماتيك تخصصي درجه 1
مؤلفرستمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت