شماره‌ی ثبت101336
نام سندتعميركار ماشينهاي الكتريكي درجه1 ن.1
مؤلفصمد نوري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت