شماره‌ی ثبت101335
نام سندمباني ميكروالكترونيك 1
مؤلفرضوي - ابراهيمي - آسيابي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت