شماره‌ی ثبت101326
نام سندراهنماي جامع متلب matlab ن.2
مؤلفعليرضا جباريه
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت