شماره‌ی ثبت101298
نام سندحسابداري ميانه 2 ن.2
مؤلفدونالد اي. كوسوجري جي
مترجمعلي پارسائيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 تازه
قیـمت