شماره‌ی ثبت101288
نام سندكنكور زبان عمومي وتخصصي ارشد مهندسي برق علوي
مؤلفامير زنده نام
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت