شماره‌ی ثبت101272
نام سندكنكور رشته ارشد مدرسان mba
مؤلفنامي- عشقي - مدرسي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 تازه
قیـمت