شماره‌ی ثبت101267
نام سندكنكور مهندسي كامپيوتر 1 ارشد مدرسان
مؤلفحسين نانمي و ديگران
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 تازه
قیـمت