شماره‌ی ثبت101255
نام سنداصول حسابداري 2 ن.1
مؤلفهورن گرن- هاريسون- رابينسون
مترجمنوروش- كرمي
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس
قیـمت