شماره‌ی ثبت101216
نام سندكنكور كارشناسي ارشد-مهندسي برق ج 1و2 ن.1
مؤلفجبه دار-فرخ آرزم-جمالي-صديق-
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف00
قیـمت