شماره‌ی ثبت101210
نام سندمديريت مالي ج2
مؤلفريموند پي.نوو
مترجمجهن خاني -پارسائيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0
قیـمت