شماره‌ی ثبت101202
نام سنددرس وكنكور سريع رياضي عمومي
مؤلفمقسمي-فضائلي-نيكوكار
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ0 89
قیـمت