شماره‌ی ثبت101194
نام سندUSBاصول و راهنماي استفاده از پورت
مؤلفجان اكسلسون
مترجمظريف
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت