شماره‌ی ثبت101192
نام سندمباني شبكه هاي عصبي ساختار -الگوريتم-كاربردها
مؤلفلوران فاست
مترجمويسي -مفاخري-باقري
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 89
قیـمت