شماره‌ی ثبت101180
نام سندproteusمرجع كامل نرم افزار ن.1
مؤلفنيل كار -زارعي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 89
قیـمت