شماره‌ی ثبت101169
نام سندآموزش مباني كامپيوتر و برنامه نويسي به زبان C++
مؤلفقاسم آقايي-جابر زاده-انصاري -
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد0 89
قیـمت