شماره‌ی ثبت101152
نام سندمعماري كامپيوتر ن.1
مؤلفموريس مانو
مترجمنادري -سيد رضي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتپ00
قیـمت