شماره‌ی ثبت101151
نام سندمدارهاي الكتريكي ج 1 ن.2
مؤلفحسن شاد كام انور
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ح00
قیـمت