شماره‌ی ثبت101130
نام سندشبيه سازي سيستماي گسسته-پيشامد
مؤلفجري بنكس- جان كارسن
مترجممحلوجي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتت0
قیـمت