شماره‌ی ثبت101125
نام سندفرهنگ اصطلاحات كامپيوتر اشد
مؤلففريدون رضائي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف 0 89
قیـمت