شماره‌ی ثبت101123
نام سنددرس و كنكور معماري كامپيوتر ارشد
مؤلفبرومند نيا-مقسمي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ0 89
قیـمت