شماره‌ی ثبت101100
نام سندكتاب ارشد ساختمان داده ها والگوريتم ها
مؤلفيوسفي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 89
قیـمت