شماره‌ی ثبت101028
نام سندفرهنگ كامل و تشريحي لغات و اصطلاحات كامپيوتر
مؤلفهري نيوتن
مترجمداوود تاتي بختياري
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت