شماره‌ی ثبت101027
نام سندسيستمهاي مخابراتي به كمك matlab
مؤلفجان.جي پروكيس-صالحي
مترجماصفهاني - احسان
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل00 89
قیـمت