شماره‌ی ثبت101023
نام سندپردازش تصويرديجيتال نرمافزار matlab
مؤلفگونزالس-وودز-ادنيز
مترجمسيد ايوب مير طاووسي
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل00 89
قیـمت