شماره‌ی ثبت101022
نام سندپردازش تصوير ديجيتال
مؤلفگونزالس - وودز
مترجمجعفرنژاد قمي
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن
قیـمت