شماره‌ی ثبت101017
نام سندكتاب ارشد محاسبات عددي
مؤلفهادي يوسفي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ
قیـمت