شماره‌ی ثبت101012
نام سندآناليز عددي ن.1
مؤلفريچارد ال-بوردن-دوگلاس فريز-دي
مترجمعالم زاده -بابليان-اميدوار
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ
قیـمت