شماره‌ی ثبت101004
نام سندرياضي مهندسي ن.2
مؤلفحاجي جمشيدي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي00
قیـمت