شماره‌ی ثبت101001
نام سندراهنماي حل معادلات ديفرانسيل ن.1
مؤلفمسعود نيكوكار
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته00 89
قیـمت