شماره‌ی ثبت100992
نام سندلغت نامه دهخدا جلد8
مؤلفعلي اكبر دهخدا
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب
قیـمت