شماره‌ی ثبت100973
نام سندبررسي و طراحي سيستمهاي قدرت
مؤلفج .رانكن گلور ومولو كوتلاسارما
مترجمعلي سعيديان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب00 89
قیـمت