شماره‌ی ثبت100950
نام سندكنكور مجموعه سوالات ارشد مهندسي برق ن.2
مؤلفشادكام انور - شفيعي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت