شماره‌ی ثبت100939
نام سندتشريح مسائل ماشينهاي الكتريكي پي.سي.سن
مؤلففيلي زاده - خليق
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 89
قیـمت