شماره‌ی ثبت100937
نام سندتئوري و مسائل طراحي ماشين
مؤلفهال،هولوانكو،لاگلين
مترجمحسن حجتي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 89
قیـمت