شماره‌ی ثبت100911
نام سنداصول حسابداري 2 ن.2
مؤلفيحيي حساس يگانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-د00
قیـمت