شماره‌ی ثبت100891
نام سندحفاظت سيستمهاي قدرت ن.2
مؤلفصادق جمالي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-الف00
قیـمت